Fundusze europejskie

MAXMEDIK ŁUKASZ CHABROS

realizuje projekt  pt. „Zakup usług doradczych elementem rozwoju firmy MaxMedik ŁUKASZ CHABROS.”
dofinansowany w ramach RPO WD 2014-2020, Oś priorytetowa: 1, Przedsiębiorstwa i innowacje, Działanie: 1.4 Internacjonalizacja przedsiębiorstwa, Poddziałanie: 1.4.1 internacjonalizacja przedsiębiorstwa – konkurs horyzontalny, Schemat: 1.4 A Tworzenie nowych modeli biznesowych MŚP.  

Dofinansowanie projektu z UE: 41 650,00 zł


Fundusze europejskie Fundusze europejskie Fundusze europejskie