Generatory wodorowe o wysokiej czystości

Wodór jest stosowany jako gaz nośny w badaniach chromatograficznych. W celu ciągłego zasilania urządzeń laboratoryjnych należy podłączyć butle z H2 pod ciśnieniem lub generator wodoru. Druga opcja jest lepsza z kilku powodów, z których wszystkie zostaną omówione w tym artykule wraz z innymi tematami:

Zalety generatorów wodoru

Stosowanie butli H2 zwiększa koszty cyklu produkcyjnego: firma musi stale kupować i dostarczać gaz, uzależniając cały proces pracy od regularnych dostaw. Ponadto, przechowywanie butli pod ciśnieniem zawsze stwarza zwiększone ryzyko wycieków, wybuchów i pożarów.

Dzięki zainstalowaniu generatora wodoru, wodór może być dostarczany w odpowiedniej objętości o wysokim stopniu czystości (do 99,999%). Dzięki temu firma optymalizuje swoją strukturę kosztów, uzyskując jednocześnie stałe i jednolite analizy chromatograficzne. Istnieją również dodatkowe korzyści:

 • Urządzenie wytwarza gaz tylko wtedy, gdy jest on potrzebny: nie ma potrzeby magazynowania wodoru, co eliminuje możliwość uwolnienia gazu do pomieszczenia.
 • Stężenia są niższe niż stężenia wybuchowe: jest w pełni zapewnione, a potencjalne obrażenia w miejscu pracy zminimalizowane.
 • Operator ma pełną kontrolę nad jakością produkowanego gazu i może podjąć dodatkowe działania oczyszczające w przypadku jej spadku.

Nasze przykładowe produkty:

Zasada działania

Generator wodoru, który może zakupić każda firma lub laboratorium, uzyskuje gaz z destylatu. A jego jakość wpływa na procentową zawartość zanieczyszczeń w gotowym produkcie.

Jeśli do generatora czystego wodoru trafia woda o wysokim stężeniu obcych jonów, przechodzi ona kilkakrotnie przez filtr dejonizacyjny i dopiero wtedy trafia do elektrolizera. Kolejne kroki w celu wytworzenia H2 są następujące:

 • Destylat jest rozdzielany na tlen i wodór w procesie elektrolizy (jako elektrolit stosowana jest membrana jonowymienna).
 • O2 trafia do zbiornika zasilającego, a następnie jest odprowadzane do atmosfery jako produkt uboczny pracy urządzenia.
 • H2 jest podawany do separatora, oddzielany od wody, która następnie przepływa z powrotem do zbiornika zasilającego. Zapewnia to ciągłość w procesie wytwarzania pożądanej substancji.
 • Wodór przechodzi ponownie przez membranę rozdzielającą, która usuwa z gazu resztki cząsteczek tlenu, i dostaje się do aparatury chromatograficznej.

Na tej zasadzie działa każdy generator wodoru oferowany przez współczesnych producentów. Parametry techniczne zależą od modelu.

generator aktywnego wodoru

Cechy i możliwości generatorów wodoru

Głównym wymogiem stawianym urządzeniu jest jakość otrzymywanej substancji. Oferowany przez Medikapoland.pl generator wodoru wytwarza H2 najwyższej kategorii, zgodnej z obowiązującymi normami.

Oznacza to, że generator wodoru może być stosowany jako źródło gazu nośnego do zasilania precyzyjnych urządzeń laboratoryjnych. Jest to rzeczywiste rozwiązanie, jeśli z jakiegoś powodu hel nie jest dostępny dla konsumenta: na przykład, w przypadkach pracy instrumentu z detektorem przewodności cieplnej.

Nowoczesne urządzenia są w pełni zautomatyzowane, a duża liczba czujników kontroluje wszystkie etapy produkcji gazu. Czujniki te są z kolei sterowane przez mikroprocesor. Pozwala on operatorowi na ustawienie niezbędnych trybów pracy za pomocą klawiatury.

Generator wodoru, którego cena jest przystępna, reguluje następujące parametry:

 • Ciśnienie otrzymanej substancji dostarczanej na linię chromatograficzną.
 • Poziom destylatu wlanego do zbiornika i jego zużycie.
 • Szczelność przewodów gazowych: po wykryciu wycieku natychmiast podawany jest odpowiedni sygnał, praca zostaje zatrzymana.
 • Aktualne parametry w elektrolizerze.

generatory wodoru

Wybór urządzenia

Przy wyborze generatora wodoru cena modelu zwykle odzwierciedla jego możliwości. Im jest ich więcej, tym wygodniejsze jest regularne użytkowanie. Do najważniejszych parametrów należą:

 • Sterowanie mikroprocesorowe do precyzyjnego ustawiania parametrów pracy.
 • Jakość oczyszczania produktu końcowego: Pożądane jest, aby technika wspierała wieloetapowe przygotowanie H2.
 • Sprawność elektrolizera: Im jest ona wyższa, tym mniej energii potrzeba do utrzymania procesu rozszczepiania wody.
 • Możliwość uzupełniania destylatu bez wyłączania urządzenia w celu zapewnienia ciągłości procesów.
 • Inteligentna ochrona przed nadmiernym prądem w komorze elektrolizy lub w przypadku nadmiernego ciśnienia w przewodach zasilających. Optymalne, jeśli urządzenie wyłącza się natychmiast lub automatycznie zmienia parametry pracy.
 • Regulowana pojemność H2. Obecność tej funkcji pozwala operatorowi kontrolować ilość wytwarzanego gazu. Zmniejsza to obciążenie elektrolizera i wydłuża jego żywotność bez konieczności wymiany.
 • Regulacja temperatury dopalacza tlenowego. Im więcej parametrów kontroluje się w generatorze czystego wodoru, tym łatwiej jest dostroić proces produkcji.
 • Sygnalizacja wilgoci (eliminuje ryzyko zawilgocenia przewodów zasilających).

Istnieją również inne parametry, na które zaleca się zwrócić uwagę przed zakupem generatora wodoru: cena urządzenia, pojemność, stopień oczyszczenia gazu, stabilność ciśnienia, zawartość wody w gotowej substancji, czas pracy, pobór mocy i wymiary.

aktywny wodór

Konserwacja generatorów wodoru

Nowoczesne urządzenia nie wymagają skomplikowanego rozruchu ani kosztownej konserwacji. Są to uniwersalne urządzenia, które nadają się do zastosowania w zakładach produkcyjnych w każdej branży.

Sterowanie nimi odbywa się za pomocą mini-klawiatury, a wyniki wyświetlane są na monitorze LCD. Zastosowanie tych przyrządów eliminuje lub znacznie zmniejsza zużycie butli H2 i zwiększa wydajność zakładu.

Zobacz kategorie naszych urządzeń kosmetycznych i medycznych:


Fundusze europejskie Fundusze europejskie Fundusze europejskie