Pomoc techniczna

Karta gwarancyjna - ogólne warunki gwarancji

Formularz online Zwrot kaucji/wymiana butli

banner.png

Warunki przyjęcia i naprawy sprzętu w serwisie:

 • Sprzęt do serwisu należy dostarczyć czysty (Sprzęt brudny będzie poddany usłudze odpłatnego czyszczenia w kwocie 50 zł netto)
 • Do reklamowanego towaru należy dołączyć dokładny opis usterki oraz okoliczności jej stwierdzenia,
 • Dowód zakupu i gwarancję ( dotyczy napraw gwarancyjnych ),
 • Dane kontaktowe zawierające adres i telefon 
 • Sprzęt do serwisu należy dostarczyć na własny koszt.
 • W przypadku braku kontaktu ze zleceniodawcą lub nieodebrania towaru przez zleceniodawcę z serwisu po upływie 7 dni od daty powiadomienia przez Serwis telefonicznie, listownie lub SMS, będzie naliczana opłata 25zł/dzień za magazynowanie , a po upływie 3 miesięcy sprzęt będzie utylizowany.

Infolinia

+48 794 151 415

Nasze biuro

ul Potokowa 47

54-105 Wrocław

Pn - Pt 9:00 - 17:00

Karta gwarancyjna - ogólne warunki gwarancji

 1. Nabywca zobowiązany jest złożyć reklamację na stronie www.medikapoland.pl (zakładka pomoc techniczna). Podstawą przyjęcia reklamacji jest dowód zakupu towaru (faktura VAT, paragon) oraz karta gwarancyjna.
 2. Na wszystkie sprzedawane towary Sprzedawca udziela Kupującemu gwarancji na okres 30 miesięcy. 
 3. Koszt przesyłki reklamowanego towaru pokrywa kupujący.
 4. Reklamacja zostanie rozpatrzona i odesłana w ciągu 21 dni od daty dostarczenia uszkodzonego towaru pod adres serwisu (ul Potokowa 47, 54-105 Wrocław) lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Serwis nie przyjmuje żadnych przesyłek za pobraniem.
 5. Przesyłki reklamacyjne, nie zawierające wymaganych danych z punktu 1 i 4, nie będą realizowane do czasu uzupełnienia danych lub dokumentów przez reklamującego. Sprzęt brudny będzie poddany usłudze odpłatnego czyszczenia w kwocie 50 zł netto.
 6. Przesyłki anonimowe, co do których nie można ustalić danych wysyłającego, po upływie 3 miesięcy będą utylizowane.
 7. Za datę przyjęcia reklamacji uznaje się datę dostarczenia przesyłki do Mediki lub od dnia dostarczenia przez reklamującego wymaganych dokumentów. Za datę wykonania naprawy uwzględnia się datę wysłania reklamowanego produktu do Klienta.
 8. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 9. Reklamacji podlegają wyłącznie wady ukryte powstałe z winy producenta.
 10. Reklamacji nie podlegają: • Bezpieczniki • Przewody zasilające • Rękojeści, sondy zabiegowe, lampy, filtry, emitery diodowe • Produkty zalane • Uszkodzenia mechaniczne • Uszkodzenia powstałe na skutek zapylenia oraz naturalnie • Usterki powstałe na skutek niewłaściwej konserwacji i obsługi • Produkty z przeceny, wyprzedaży lub ekspozycji • Przegrzania urządzenia na skutek zbyt długiej pracy • urządzenia, których stan wskazuje na to, że użytkujący próbował naprawić sprzęt na „własną rękę” • urządzenia z uszkodzonymi plombami gwarancyjnymi
 11. W przypadku nieuzasadnionej reklamacji kupujący zostanie obciążony kosztami pracy serwisu (120zł netto/roboczogodzina) oraz kosztami odsyłki towaru.
 12. W przypadku, gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać nieodpłatnej naprawy.
 13. Uszkodzenia i braki towarowe w zamówieniach realizowanych za pośrednictwem firm kurierskich będą rozpatrywane wyłącznie na podstawie protokołu sporządzonego przez kuriera w momencie dostarczenia przesyłki. Należy pamiętać, aby protokoły uszkodzenia były sporządzane rzetelnie i zgodne z prawdą.
 14. W przypadku gdy towar jest niezgodny z umową kupujący może żądać:
  - w pierwszej kolejności – nieodpłatnej naprawya
  - jeżeli naprawa jest niemożliwa lub wymaga nadmiernych kosztów albo jeżeli sprzedawca nie zdoła uczynić zadość takiemu żądaniu w odpowiednim czasie towar zostanie wymieniony na nowy.
 15. Karta gwarancyjna powinna być opatrzona pieczątką sprzedawcy (producenta)
 16. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za jakiegokolwiek pośrednie lub bezpośrednie straty i szkody, poniesione przez Nabywcę z powodu wady produktu, wynikłych przestojów, utraty zysków lub dochodów, itp.


Fundusze europejskie Fundusze europejskie Fundusze europejskie